Activiteitencommissie, MR en leerlingenraad

Ouderbetrokkenheid

Op de Insingerschool streven we ernaar de drempel voor ouders laag te houden. We vinden het prettig elkaar te informeren en waarderen persoonlijk contact. Bij verschillende activiteiten vragen we de hulp van ouders. De activiteitencommissie coördineert de grote evenementen en werkt met een lijst van hulpouders. In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting en zij adviseren gevraagd en ongevraagd de directeur ten aanzien van allerlei schoolse beleidszaken.
Sinds dit jaar hebben we ook een leerlingenraad. Zij komen bij elkaar vlak voor een vergadering van de medezeggenschapsraad, zodat hun vragen, opmerkingen en adviezen besproken kunnen worden in de medezeggenschapsraad. Zo geven we de leerlingen ook op deze manier een stem.
 

Activiteitencommissie (AC)

Martine Bouwmans

martinebouwmans@gmail.com

 

Annette Dubbeld

annettedubbeld@hotmail.com

 

Maaike Brandsma    

maaikebrandsma83@gmail.com

penningmeester

Janneke de Groot

jannekedgs@yahoo.com

 

Corinne Gravet

Corinne.granet@versatel.nl

 

Brigitte Klaus  

brigitteklaus@klabaum.nl

voorzitter

Jasper Kuperus

kuperus80@gmail.com

 

Barbara Ott-Schoonheijm

barbaraschoonheijm@gmail.com

 

Naomi Puijk

naomipuijk@gmail.com

 

Dagmar Ruiter

densruiter@gmail.com

 

De AC werkt met een hulpouder lijst. De AC coördineert activiteiten en vraagt andere ouders om mee te helpen met de praktische uitwerking en invulling.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Saïda el Hamdioui

voorzitter, ouderlid

Domien Janssen

secretaris, ouderlid

Lenneke Welschen

lid, ouderlid

Willemien Laernoes

lid, team

Viviane Pool    

lid, team

Pieter Verstoep

lid, team

contact

mr@insingerschool.nlLeerlingenraad
  • Ruben en Eline uit groep 4

  • Renske en Tobias uit groep 5

  • Finn en Marit uit groep 6

  • Bart-Jan uit groep 7

  • Hanna en Thijs uit groep 8

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender