Activiteitencommissie, MR en leerlingenraad

Ouderbetrokkenheid

Op de Insingerschool streven we ernaar de drempel voor ouders laag te houden. We vinden het prettig elkaar te informeren en waarderen persoonlijk contact. Bij verschillende activiteiten vragen we de hulp van ouders. De activiteitencommissie coördineert de grote evenementen en werkt met een lijst van hulpouders. In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders zitting en zij adviseren gevraagd en ongevraagd de directeur ten aanzien van allerlei schoolse beleidszaken.
We hebben ook een leerlingenraad. Zij komen bij elkaar vlak voor een vergadering van de medezeggenschapsraad, zodat hun vragen, opmerkingen en adviezen besproken kunnen worden in de medezeggenschapsraad. Zo geven we de leerlingen ook op deze manier een stem.
 

De activiteitencommissie (AC)  is bereikbaar middels ac@insingerschool.nl.
De AC werkt met een hulpouder lijst. De AC coördineert activiteiten en vraagt andere ouders om mee te helpen met de praktische uitwerking en invulling.


Medezeggenschapsraad (MR)

Ischa de Waard

voorzitter, ouderlid

Sebastian Ott

secretaris, ouderlid

Carin Jansen

lid, ouderlid

Willemien Laernoes  

lid, team

Gerdi Verhoeks

lid, team

Jeannette Hoekstra

lid, team

contact

mr@insingerschool.nl


 

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender