Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige​ ​ouderbijdrage
De Insingerschool​ kent twee soorten vrijwillige ouderbijdragen.
De eerste bedraagt €55,- per jaar, per kind. Dit geld wordt ingezet voor feesten en sportactiviteiten.
De tweede bedraagt €65,- per jaar, per kind. Dit bedrag is voor het overblijven.
De school heeft een samenwerking met Heldenopvang. Zij zorgen voor twee medewerkers die het overblijven professioneel begeleiden, aangevuld met een ouder en een teamlid.

Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. Zonder het geld kunnen we geen evenementen organiseren of de overblijf vormgeven zoals nu geregeld. Mocht u problemen hebben om de kosten te voldoen, maakt u dan een afspraak met de directeur zodat gekeken kan worden wat wel mogelijk is.
De penningmeester van de activiteitencommissie int de gelden, via haar ontvangt u bericht.

Het geld voor de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL92 INGB 0004829837 ten name van Insingerschool.

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender