Aanmelden

Aanmelden
Op de Insingerschool​ zijn er 3 kleutergroepen (A, B en C) en daarna van elke groep een
enkele stroom; groep 3 tm 8. Elk jaar stromen er ongeveer 32 kleuters de school in. We
werken met een wachtlijst, dus aanmelden direct na de geboorte is aan te bevelen. De
school start elk jaar met zo’n 236 leerlingen en door de instroom van kleuters komen we uit
op 258 leerlingen aan het eind van een schooljaar. De leerlingen zijn verdeeld over 9
groepen. We streven naar een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen per klas.
Dit is niet altijd haalbaar gebleken.
U kunt uw kind aanmelden middels dit aanmeldingsformulier.

Wanneer een kind wordt aangemeld voor het 3e jaar is dat een zogenaamde
vooraanmelding. Bij vooraanmelding kan het kind op een plaatsbare plek komen of op de
wachtlijst worden geplaatst. Hiervan krijgt u altijd bericht. De toelatingsprocedure voor
plaatsbare kinderen start binnen een maand nadat het kind drie jaar wordt.
Op de website staat (komt) de volledige aanmeldprocedure met de bijbehorende formulieren.

Bij het aanmelden van zij-instromers, kinderen die instromen van een andere school, is het
verzoek om eerst telefonisch contact op te nemen zodat we gezamenlijk kunnen kijken of er
plek is en of de Insingerschool​ kan voldoen aan de verwachtingen. We nemen altijd
contact op met de oude school om met hen af te stemmen alvorens we overgaan tot
plaatsing.

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender