Onze school

        De kastanjeboom op ons plein is ons symbool. De boom kent vier delen en deze staan voor:

  1. Ons geloof

Wij zijn een christelijke school. Wij geloven dat deze liefdevolle basis van waaruit wij ons werk doen altijd en onuitputtelijk aanwezig is. Wij zijn met kinderen in gesprek over het geloof met behulp van de methode 'Trefwoord'. We geven het geloof aan onze kinderen mee zodat zij later in staat zijn om hier zelf een keuze voor te maken.

 
  1. Onze pedagogische doelen

De Cirkel van Veiligheid naar Zelfsturing is de basis van ons pedagogische klimaat. Vanuit veiligheid durven kinderen, neemt een kind initiatief en leert een kind kiezen. Bij kiezen, hoort het dragen van verantwoordelijkheid. En naarmate je dat steeds beter kunt, kun je keuzes maken met het oog op de toekomst.

 
  1. Ons onderwijssysteem

We zijn een klassikale school met projectonderwijs. Onze ambitie is om methoden steeds minder sturend te laten zijn. We zetten kinderen steeds meer aan het stuur van hun eigen ontwikkeling. We bieden een steeds rijkere leeromgeving aan waarbinnen kinderen keuzes kunnen maken. In de onderbouw wordt los van methoden gewerkt. In de midden- en bovenbouw wordt er in de ochtend klassikaal gewerkt met behulp van methoden, zelfstandig werken en een weektaak. In de middagen is er projectonderwijs.

 
  1. De dragers van onze school.

Kinderen, ouders en het team dragen samen de school. Binnen de driehoek kind - ouders - leerkracht vinden oudergesprekken plaats en de ambitie is om kinderen hierin een grotere rol te laten spelen. Onze school kent een zeer actieve activiteitencommissie die helpt feesten te organiseren, op ouderavonden koffie schenkt en daarmee welkom ondersteunend is aan de school.

 

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender