TUSSENSCHOOLSE OPVANG
  Op maandag (met uitzondering van de kleuters), dinsdag en donderdag kunnen de kinderen overblijven. De kinderen eten eerst met de overblijfkracht in de klas. Daarna gaan ze allemaal de klas uit. Ze kunnen dan kiezen of ze buiten gaan spelen of in het overblijflokaal een spelletje gaan doen, gaan kleuren of gaan knutselen. Op vrijdag is er voor groep 5 t/m 8 een continurooster met een kleine eetpauze tussen de middag. Hier bij worden geen overblijfkrachten ingezet.

Kosten
De kosten van de overblijf kunnen op twee manieren worden betaald:
1. via een tienrittenkaart
De tienrittenkaart betaalt u door een bedrag van € 15,00 in een envelop in te leveren bij de leerkracht. Graag met de naam van uw kind op de envelop.
De kaart blijft ook de volgende schooljaren van kracht. Als uw kind van school gaat, kunt u het resterende bedrag terugkrijgen.
Als de kaart vol is, krijgt u bericht en kunt u geld voor een nieuwe meegeven.
Sommige kinderen hebben nog een tienrittenkaart van vorig jaar. Die gaat gewoon mee naar dit jaar.
2. via een abonnement
Een abonnement koopt u voor één of meer bepaalde dagen van de week.
Een jaarabonnement kost per dag van de week waarvoor u een abonnement koopt:
- voor het 1e kind € 40,00
- voor het 2e kind € 40,00
- voor het 3e kind € 40,00
- voor het 4e kind gratis
Voor een half jaarabonnement betaalt u de helft van deze bedragen. Een halfjaarabonnement loopt van begin schooljaar tot 1 februari. De tweede helft loopt van 1 februari tot einde schooljaar.
Het geld kan overgemaakt worden op rekening NL 92 INGB 000 482 98 37 t.n.v. Ouderraad Insingerschool o.v.v. Overblijven en de naam van uw kind (eren)

Overleg, vragen, klachten
Voor overleg, vragen of klachten kunt u terecht bij de coördinator van het overblijfteam, Marlies van der Jagt
Telefoon: 035-6013243.
E-mail : marlies67@telfort.nl

BUITENSCHOOLSE OPVANG / BSO
  Er is buitenschoolse opvang op onze school. BSO 't Speelplein (onderdeel van K'nijntje&Zippies) verzorgt in ons gebouw de opvang voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De oudere kinderen gaan naar een lokatie buiten ons schoolgebouw bij voetbalvereninging SEC.
aanmelding: 035-6029570

In Soest zijn nog meer instanties die de buitenschoolse opvang verzorgen.
Informatie kunt u krijgen via:
De website: www.bsosoest.nl
Aanvragen via: e-mail: info@bsosoest.nl of e.weldink@bsosoest.nl
Telefoon: 06-21868411

Kinderen die naar de BSO gaan worden met een taxi bij onze school opgehaald, of wandelen onder begeleiding naar de BSO voorziening.

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar de BSO kan, moet u dat ZELF doorgeven aan de BSO.
Schooltijden aanpassen?
  Dit jaar gaan we onderzoeken of we onze schooltijden gaan aanpassen.
Wanneer dit gebeurt, heeft dit ook invloed op de TSO en BSO.
We zullen dit meenemen in ons onderzoek en u hierover informeren via de maandmemo.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
  Bij deze willen wij u verzoeken om een bijdrage voor het schooljaar 2016 – 2017. Met de ouderbijdrage kunnen we als school activiteiten organiseren die niet uit het budget gefinancierd kunnen worden, dat we van de overheid krijgen. Zo wordt de ouderbijdrage gebruikt voor bijvoorbeeld spelmaterialen, excursies, feesten, schoolreisje etc. Voor een sluitende begroting is een bijdrage van € 50,- per kind wenselijk. Als we meer dan € 50,- per kind ontvangen, kunnen we extra activiteiten of investeringen doen.
De ouderbijdrage is vrijwillig, deze is niet wettelijk verplicht. Ook de hoogte is flexibel. U bent vrij dit bedrag naar eigen goeddunken te verhogen. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee.

Wanneer uw kind later in het schooljaar op school komt,, is de hoogte van de ouderbijdrage als volgt vastgesteld:
- op school gekomen tussen 1 september en 1 november 100%
- op school gekomen tussen 1 november en 1 februari 50%
- op school gekomen tussen 1 februari en 1 mei 25%

U kunt het totaalbedrag van de ouderbijdrage en het overblijfabonnement overmaken naar NL92 INGB 0004 8298 37 t.n.v. Inzake Insingerschool o.v.v. de naam van uw kind(eren).
Design en realisatie: TechnoCare