SCHOOLTIJDEN
  De schooltijden zijn voor alle groepen:

Groep 1/2

Maandag 08.30 - 12.00 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woendag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur

Groep 3 en 4

Maandag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woendag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur


Groep 5 t/m 8

Maandag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Woendag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur
Vrijdag 08.30 - 14.30 uur (continuerooster)

De belt gaat vijf minuten voor het begin van de les. De kinderen komen dan binnen.

Vrije middagen
  Alle kinderen zijn op woensdagmiddag vrij.
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan alle ochtenden naar school en twee middagen, t.w. de dinsdag- en donderdagmiddag. Ze zijn dus ook op maandag- en vrijdagmiddag vrij.
De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.
Aanpassen schooltijden?
  Komend schooljaar gaan we onderzoeken of de huidige schooltijden nog passend zijn bij onze school en bij deze tijd. Er zijn scholen die draaien een continurooster en in de gemeenten om ons heen wordt ook het gelijke dagenmodel al ingevoerd.
We starten een onderzoek waarbij team, leerlingen en ouders betrokken worden. In de maandmemo houden we u hierover op de hoogte.
Design en realisatie: TechnoCare