Wanneer moet u uw kind aanmelden?
  Het is noodzakelijk, dat u uw kind zo snel mogelijk na de geboorte aanmeldt. Er worden jaarlijks 32 kinderen voor groep 1 aangenomen volgens het principe "Wie het eerst komt, ..............". Kinderen die al oudere broertjes of zusjes op school hebben, worden met voorrang geplaatst, maar moeten wel met spoed aangemeld worden. Daarnaast hanteren wij een wachtlijst van maximaal tien leerlingen. Op dit moment hebben we nog plek in de kleutergroepen die dit jaar draaien. Een incidentele instroom in groep 8 is ook nog mogelijk. Voor schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 zitten onze kleutergroepen vol. Voor het schooljaar 2020-2021 kunt u uw kind aanmelden!
Hoe?
  U vraagt een aanmeldformulier op door even te bellen (035-6030640) of te mailen naar info@insingerschool.nl . Wanneer een getekend aanmeldformulier in ons bezit is, krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind. Voor een kennismakingsgesprek kunt u een afspraak met de directeur maken. Dit kan voor aanmelden, maar mag ook als uw kind iets ouder is en het naar school gaan meer in beeld komt.
Bevestiging
  U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging als uw kind geplaatst is. Als er geen plaats is, kunt u uw kind op de wachtlijst laten zetten. Als er een plaats vrij komt (door verhuizing bijvoorbeeld), wordt u door ons benaderd. Uw kind wordt automatisch van de wachtlijst verwijderd als het vier jaar geworden is.
Design en realisatie: TechnoCare