Bewerken pagina: Onderwijs / Zorg / SRT
  Bewerken pagina: Onderwijs / Zorg / SRT
Sociale Remedial Teaching
  Er zijn kinderen die een aantal belangrijke sociale vaardigheden niet of niet goed beheersen. Hierdoor krijgen ze problemen om zich in de groep te gedragen of zich in de groep te handhaven. Het kan zijn dat ze storend gedrag gaan vertonen of zich juist helemaal gaan terugtrekken.
Deze kinderen krijgen begeleiding in het aanleren van de noodzakelijke sociale vaardigheden. We noemen dit sociale remedial teaching. (SRT) Onze SRT-er is geen therapeute. Als er grotere problemen zijn, worden kinderen doorverwezen naar professionele hulpverleners.
De SRT-er geeft een middag per week SRT aan kinderen of groepjes kinderen.
Design en realisatie: TechnoCare